Category Archives: Kiến thức kinh nghiệm

Kiến thức kinh nghiệm – Nhà giá tốt

Mẫu Đơn xin giấy phép xây dựng nhà ở 2022

Mẫu Đơn xin giấy phép xây dựng nhà ở năm 2022 Mẫu Đơn xin giấy phép xây dựng (mẫu số 01) là mẫu đơn mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Đây là mẫu đơn phải có trong hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cũng như các hồ sơ xin giấy […]

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua nhà năm 2022

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua nhà ở năm 2022 Hợp đồng đặt cọc mua nhà gồm nhiều điều khoản do các bên thỏa thuận về số tiền đặt cọc, thời hạn đặt cọc, quyền và nghĩa vụ của từng bên. Trước khi đặt cọc các bên cần biết một số lưu ý để loại […]

Hồ sơ, thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu 2022

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với các loại giấy tờ sau: – Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK. – Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài […]